Jak ochronić prawa autorskie w necie?

Przez wzgląd na powszechne użycie, sieć internetowa staje się miejscem, w którym coraz nagminniej dochodzi do łamania autorskich praw.
Podmioty, a więc prywatne osoby czy też przedsiębiorcy, jakich autorskie prawa zostały naruszone nie pozostają jednak całkowicie bezbronne.

Mogą skorzystać ze środków ochrony założonych w rozporządzeniu z 4 lutego 1994 roku. o prawie autorskim jak też tzw. prawach pokrewnych. Mając udokumentowany przypadek naruszenia praw autorskich, możemy wystąpić na sądową drogę. Wszczynając spór sądowy, trzeba precyzyjnie określić przeciwko komu sprawa się będzie toczyć. Częstokroć jednakże brak jest kluczowych danych osoby, która dopuściła się naruszenia praw autorskich, a jedyną informacją, jaka może pomóc w ustaleniu jej tożsamości jest numer IP laptopa, jakim się posłużyła.
Pani młoda z druhnami

Autor: Rahul de Cunha
Źródło: http://www.flickr.com

Jak prawo autorskie ochrania pracowniczy utwór? Obowiązujące obecnie prawo autorskie zabezpiecza artystę przed bezprawnym wykorzystywaniem utworu przez osoby trzecie. Jednak działania, jakie na celu mają ochronę praw autorów, podejmowane są nie wyłącznie przez osoby, jakim owe prawa przysługują, lecz też przez rozmaite organizacje zarządzania zbiorowego prawami autorskimi. Jedną z takowych organizacji, jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, które zarządza między innymi prawami autorskimi należącymi do twórców utworów muzycznych.

Na koniec trzeba odnotować, że wystąpienie z roszczeniami z przyczyn naruszeń praw autorskich, w tym również na sądowej drodze, nie zawsze musi się kończyć wyrokiem – strony konfliktu mogą nawiązać ugodę, dochodząc wspólnie do porozumienia w materii jego zakończenia.