Czym jest ZAiKS oraz kto korzysta z jego ochrony?

Stowarzyszenie autorów jest instytucją, która była powołana przez samych twórców i do obecnego jest przez nich samych zarządzana. Jest to także instytucja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Pośród członków stowarzyszenia ZAiKS można by odnaleźć słynnych twórców muzyki poważnej, rozrywkowej, tanecznej, wieszczy, dramaturgów czy reżyserów, scenarzystów, twórców piosenek albo choreografów, publicystów czy też nawet naukowców, ludzi wykonujących zdjęcia, plastyków lub architektów.

Mech

Autor: merec0
Źródło: http://www.flickr.com/photos/merec0/660330567/
ZAiKS sam w sobie jest też członkiem i współzałożycielem międzypaństwowej konferencji stowarzyszeń autorów oraz kompozytorów, czy członkiem międzypaństwowej instytucji, która dba o utwory muzyczne, które są używane na nośnikach muzyki. W naszym państwa ZAiKS był początkową taką organizacją zbiorowego administrowania prawami autorskimi. Później dopiero powstała ustawa w 1994 r. o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.

ZAiKS jest również do dnia dzisiejszego największą tego rodzaju organizacją w Polsce.

Wejdź na zamieszczony poniżej (https://www.kamieniarstwo.pl/nasze-produkty/nagrobki-pomniki-granitowe) link kierujący do innego tego rodzaju studium – ono bez wątpliwości również okaże się dla Ciebie emocjonujące.

Warto mieć świadomość, że praca twórców opiera się na tworzeniu piosenek, tworzeniu m.in. wierszy, scenariuszy czy aranżacji, jednak samo tworzenie utworów, pomimo faktu, że przynosi autorowi całkowitą sądową opiekę, nie pozwala niestety na uzyskanie zapłaty za włożoną w projektowanie pracę oraz wielkość dzieła. Gdy sam utwór trafia już do widowni, bądź to przez kopiowane egzemplarze, albo przez jego publiczne wykonywanie, pojawia się wynagrodzenie dla autora. Autor z kolei otrzymuje, jak duża część z ludzi wynagrodzenia w pracy, przy czym z racji korzystania jego dzieła przez innych.

Takie wynagrodzenie powstaje w setkach różnorodnego rodzaju miejsc, w których autor nie może się osobiście znajdować oraz je odzyskać.

Niezmiernie nam miło, że ten post zostawił po sobie przyjemne wrażenie. Mamy zamiar zaprosić Cię do następnej strony – tam można zobaczyć tutaj (https://ocelio.pl/pl/c/Napoje-Sojowe/40) świeże fakty.

Jednocześnie prawo autorskie żąda, aby każdy użytkownik przed wykorzystaniem dzieła dostał zgodę jego twórcy albo następców autora, np. spadkobierców, których faktycznie zastępuje ZAiKS.