Outsourcing IT – z czym to się je? Jak obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa?

Outsourcing to nowoczesny model zarządzania firmą oddający w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które bezpośrednio nie wiążą się z główną działalnością firmy. Outsourcing IT jest coraz częstszym rozwiązaniem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa, które chcą, aby procesy informatyczne w ich firmach przebiegały efektywnie, bez utrzymywania u siebie sztabu informatyków.

Takie rozwiązanie jest coraz powszechniejsze również dlatego, że zazwyczaj przyczynia się do obniżki kosztów funkcjonowania firmy. W ramach outsourcingu IT możemy wyodrębnić kilka podstawowych obszarów. Są to między innymi: hosting, a także inne usługi wykorzystujące data center, administracja systemami IT, help desk IT, usługi z zakresu tworzenia systemu kopii zapasowych oraz replikacji systemów informatycznych.

Aby mieć pewność, że poufne dane w przedsiębiorstwie są właściwie chronione, sprzęt jest wykorzystywany efektywnie, a wszystkie aplikacje, wykorzystywane w firmie, mają wszystkie istotne licencje, przeprowadzamy audyt informatyczny. Może on być przeprowadzony na obszarze pojedynczej stacji lub całego pracującego w przedsiębiorstwie sprzętu IT. Audyty IT powinno się przeprowadzać w ustalonej częstotliwości, aby zyskać pewność, że cały obszar IT funkcjonuje właściwie, w przeciwnym razie grożą nam poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. Zwykle audyt przeprowadza u nas firma która świadczy u nas usługi outsourcingowe, jeśli taką mamy, jeśli nie, możemy skorzystac z usług dowolnej firmy prowadzącej consulting IT.

WD SmartWare 1.3

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Analiza , która przeprowadzają firmy konsultingowe może zaowocowac powstaniem wielu nowych rozwiązań, które zazwyczaj są projektowane na platformie sharepoint. Do najczęstszych przykładów tego typu rozwiązań należy: projektowanie i wdrażanie intranetu, opracowanie nowego, sprawniejszego obiegu faktur, czy obiegu dokumentów w ogóle, obiegu delegacji i wniosków urlopowych, zaprojektowanie systemu kancelaryjnego oraz projektowanie innych wyspecjalizowanych aplikacji. Dzięki temu można wpłynąć na poprawną wymianę informacji, efektywnie zarządzać dokumentami i tworzyć potrzebne raporty przyspieszające proces decyzyjny.