Zaproszenia na ślub – kilka ważnych reguł

Rozsyłanie zaproszeń na ślub ma długą historię, którą można liczyć już od Średniowiecza. Jasny jest fakt, że większość ludzi wówczas żyjących cierpiała na analfabetyzm, stąd też pisane zaproszenia ślubne były domeną klas panujących.
Resztę mieszkańców najczęściej informowano ustnie poprzez gońców i heroldów. W kulturze wiejskiej przyszła mężatka zapraszała na zaślubiny i wesele osobiście. Długoletni monopol klas wyższych w układaniu zaproszeń na ślub sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne sztywne normy ich spisywania.

Twoja-Galeria.eu z Warszawy

Powszechnie wiadome jest, że język francuski przez trzy stulecia (od panowania Króla Słońce) był językiem klas wyższych. Szlachta ówczesnego świata posługiwała się nim biegle, tak jak niegdyś łaciną. Francuski wpasował się do wielu obszarów życia, w tym do dyplomacji i sztuki epistolarnej. Dlatego trudno się dziwić, że do teraz na zaproszeniu na ślub pisze się na końcu czteryślub (saladlaciebie.com/sale-weselne/wroclaw.html)rki: R. S. V. P.. Wiele razy ludzie nie zdają sobie sprawy, cóż ten skrót oznacza i z jakiego powodu się go tam umieszcza. Wszystkim dociekliwym spieszę z wyjaśnieniem: oznacza on francuski zwrot „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Obok trzeba zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba może użyć, by zaakceptować albo odrzucić zaproszenie.

Obok umieszczenia francuskiego skrótowca, wypada zaproszenia na ślub pisać w trzeciej osobie (czyli np. „Oświadcza się, iż„). Wielokrotnie jednak lekceważy się tę regułę, stosując mniej sztywne formy pierwszoosobowe (”Z radością informujemy, że..” itd.). Do ogólnie przyjętych reguł zalicza się też odpowiednie wyprzedzenie – zaproszenia na ślub wypada dostarczyć na 60-90 dni przed jego datą.

Podoba Ci się tego rodzaju materiał? Jeśli tak, to nim wyłączysz komputer, kliknij najpierw tutaj – ta witryna także z pewnością wpadnie Ci w oko!

Trzeba nie zapomnieć oczywiście o bezbłędnej gramatyce, ortografii i długości informacji. Dobrze napisana karta z zaproszeniem musi być nie za długa i rzeczowa. W kwestii estetyki od lat panuje moda, by kreację jej zlecać studiom artystycznym. W ten sposób każde zaproszenie na ślub może stać się wyjątkowym dziełem sztuki.