Rodzaje druku w poligrafii

W dzisiejszej poligrafii należy wskazać dwa podstawowe rodzaje wydruku:
– drukowanie mechaniczne – określane jako analogowe,
– drukowanie elektroniczne – określane jako druk cyfrowy.
Obie formy są szeroko rozpowszechnione i w zależności od pożądanego efektu końcowego można preferować wybraną technikę.

Drukowanie analogowe obejmuje

drukarnia speed

Źródło: http://drukarniaspeed.pl/

cztery zróżnicowane formy:
– drukowanie płaskie,
– drukowanie wklęsłe,
– drukowanie wypukłe,
– sitodruk.

Wyżej wymienione techniki wymagają zrobienia form drukarskich, za pomocą których przenosi się farbę drukarską na płaszczyznę.

{Formą drukowania płaskiego jest druk offsetowy. Drukowanie przy użyciu tej techniki polega na przenoszeniu barwnika z formy drukarskiej na podłoże przy wykorzystaniu właściwości fizyczno-chemicznych elementów drukujących oraz elementów niedrukujących formy drukowej.

Jeśli odkryte przez Ciebie w tym miejscu porady okazały się niewystarczające, to ta wyczerpująca treść niechybnie będzie warta poświęcenia jej czasu.

Elementy niedrukujące posiadają niską adhezję w zawiązku z czym nie przenoszą barwnika. Farba wykorzystywana w druku przenoszona jest na podłoże z elementów drukujących przy pomocy cylindra offsetowego. W tym przypadku uzyskać można najcieńszą warstwę barwnika na nośniku.
Wśród urządzeń offsetowych wyróżnić można następujące typy maszyn: zwojowe i arkuszowe.

W technice drukowania wklęsłego forma drukowa posiada elementy drukujące zlokalizowane niżej niż elementy niedrukujące. Farba jest nakładana na formę drukową później przy użyciu profesjonalnego noża – rakla – jest ona oddzielana od elementów niedrukujących a następnie umieszczana bezpośrednio na podłożu. Wśród sposobów drukowania wklęsłego można wymienić :
– rotograwiurę (droga technika , używana głównie do zleceń wysokonakładowych, druku barwnych ilustracji czy produktów dekoracyjnych),
– starodruk (technika wykorzystywana do wytwarzania papierów wartościowych oraz banknotów),
– tampodruk (używany do nadruku na nieregularnych powierzchniach , np. zabawek.

Druk wypukły charakteryzuje się tym, że elementy drukujące w formie drukarskiej są umiejscowione powyżej elementów niedrukujących. Farba drukarska jest nakładana tylko na elementy drukujące a później przenoszona jest na podłoże. W druku wypukłym wyróżnia się :
– typografię – technika głównie stosowana w latach 60-tych; dziś mało popularna,
– fleksografia – technika stosowana zwłaszcza do druku opakowań.

Sitodruk to forma wydruku, w której wykorzystywana jest forma drukarska w postaci siatki z otworami, z których część oczek jest zakryta (miejsca niedrukujące). Przez otwory niezakryte farba drukarska jest przeciskana za pomocą rakla i transportowana na podłoże. Sitodruk jest formą bardzo prostą, nie posiadającą ograniczeń formatowych. Głównie stosowany jest w przypadku druku małych nakładów. Drukowanie tutaj > http://cyfrowe.pl

Źródło: Drukarnia Speed