Trzeba nieść ulgę potrzebującym to tak proste.

W obecnym czasie okazywanie innym osobom pomocy jest szczególnie proste. Akcje charytatywne oraz działania na rzecz biednych, schorowanych lub doświadczonych przez los osób przestały być kojarzone z grupą zapaleńców, ale na stałe wpisały się w naszą codzienność.

Charytatywna Parada Mikołajowa

Źródło: http://www.naratunek.org
Na zmianę realiów wywarł wpływ łańcuch czynników. Najbardziej przełomowym z nich okazał się rozkwit nowoczesnych mediów, a szczególnie Internetu. Medium to pozwoliło na skuteczne upowszechnianie ogłoszeń tyczących się planowanych zbiórek pieniędzy i przedsięwzięć charytatywnych. Przy pomocy Internetu różne instytucje pozyskują także sympatyków i patronów dla swych działań. Sieć przybliżyła odbiorcom skalę ludzkiego cierpienia i dała im sposobność do walki z tymi zjawiskami. Bankowość elektroniczna znacznie ułatwiła regularne finansowe wspieranie bliskich nam fundacji. Pomagać możemy chociażby odwiedzając specjalne witryny komercyjne, których administratorzy przelewają pewne kwoty pieniędzy na szczytny cel w zamian za wizyty użytkowników – jak przekazać 1% podatku.

1% podatku

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym szybkim sposobem okazywania wsparcia jest przekazywanie 1% podatku wskazanej przez nas osobie. Aby tego dokonać należy umieścić nazwę oraz unikalny kod KRS danej jednostki na druku rozliczanego zeznania podatkowego. 1% jako metoda wspomagania potrzebujących jest stosunkowo świeża, ale już zdążyła pozyskać rzesze zwolenników, którzy z pełną świadomością kierują procent odprowadzanego podatku na konto wyznaczonej osoby. Chociaż 1% zdaje się być nic nie znaczącą kwotą, przekazany przez setki ludzi zdziała cuda. Jednym procentem możemy wspierać różnorodne cele: fundacje gromadzące środki dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, organizacje wspomagające zdolną młodzież z ubogich rodzin, przytuliska dla opuszczonych zwierząt czy też instytucje oświatowe.