Monitoring wizyjny – do czego służy i jakie są jego zalety?

kamera do monitoringu
Monitoring to w w dzisiejszych czasach to coraz częstszy standard i można go spotkać niemal wszędzie. Do zadań monitoringu wizyjnego należy doglądanie domu, firmy, czy innego terenu. Współcześnie, montaż takiego monitoringu oferowany jest do wszelkiego rodzaju obiektów. Można go zainstalować nie tylko na przestrzeniach dużych firm bądź instytucji, lecz również w małych marketach, domkach jednorodzinnych, na osiedlach, halach produkcyjnych, w restauracji czy hotelach. Jak wpływa monitoring na bezpieczeństwo osób i mienia? Czy poza wymienionymi może nieść inne korzyści?

monitoring domu
Otóż wedle statystyk, w strefach objętych zasięgiem kamer, obserwuje się zmniejszenie (w niektórych przypadkach całkowite wyeliminowanie) zdarzeń takich jak: wybryki chuligańskie, kradzieże, niszczenie mienia. Widoczny monitoring to efektywny “odstraszacz”. Najprostszy zestaw do monitoringu może pomóc nam zabezpieczyć dorobek, jak również ochronić nas przez przestępcami, sprawdź też: wideodomofon. Jednakowoż kiedy już dojdzie do zdarzenia takiego jak napaść czy sytuacji konfliktowych, wówczas monitoring będzie narzędziem służącym w rozstrzyganiu spraw powiązanych z wykroczeniami oraz przestępstwami karnymi. Monitoring powszechnie wykorzystywany jest nie tylko przez kupujących go na użytek własny, ale przede wszystkim mamy dotyczenia z nim na obszarach miasta. Wykorzystując monitoring wizyjny w mieście ogranicza się ilość wykroczeń drogowych (od 25 do nawet 75%). Monitoring miejski jest przydatny również w zabezpieczaniu imprez. Pozwala na szybką ocenę sytuacji na ulicach.

kamera do monitoringu
Autor: Tristan Nitot
Źródło: http://www.flickr.com
Wśród korzyści płynących z monitoringu, wymienić można przede wszystkim: zwiększenie bezpieczeństwa domowników, pracowników i pracodawcy, ochronę mienia przed kradzieżami, ochronę przed wstępem osób niepowołanych na zabezpieczony monitoringiem teren, możliwość kontroli pracy pracowników, dozór nad posesją bądź firmą, również w okresie nieobecności na miejscu (poprzez podgląd online). Warto także wziąć pod uwagę, że monitoring wizyjne zmniejsza koszt ubezpieczenia obiektu. Monitorowanie domu lub firmy to doskonałe uzupełnienie systemu alarmowego, kompletny i integralny system ochrony.

Źródło informacji – Promitel